Tuesday, March 1, 2011

syarat khas kemasukan ke uia~


assalamualaikum....
with the name of allah....
alhamdulillah oren dapat gak menyambung post upu ni... still stay tuned???
k...seperti yg dijanjikan ni syarat khas pasal uia...
k...think deeply my frens~
( kpd pihak moe.gov mohon copy yerrr)


CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA
Bil
(i)
Program Pengajian
(ii)
Kod
(iii)
Tempoh Pengajian
Kelayakan MinimumSYARAT AM UNIVERSITI
1.     Warganegara Malaysia ; dan
2.     Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnyaLIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.
1ASASI SAINS HAYAT (Bumiputera sahaja) 
Y0010
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred C+ dalam mata pelajaran berikut :
 • Biologi
 • Kimia
 • Fizik
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris
Terbuka kepada Bumiputera sahaja2ASASI SAINS FIZIKAL (Bumiputera sahaja) 
Y0020
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred C+ dalam mata pelajaran berikut :
 • Fizik
 • Kimia
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris

Terbuka kepada Bumiputera sahaja3ASASI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (Bumiputera sahaja) 
Y0030
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut:
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
2. Gred C+ dalam mata pelajaran berikut :
 • Biologi
 • Kimia
 • Matematik atau Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris
 • Fizik
Terbuka kepada Bumiputera sahaja4ASASI KEJURURAWATAN (Bumiputera sahaja) 
Y0031
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
 1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred C+ dalam mata pelajaran berikut :
 • Biologi
 • Kimia
 • Matematik atau Matematik Tambahan
 • Bahasa Inggeris
 • Fizik

Terbuka kepada Bumiputera sahaja5ASASI FARMASI (Bumiputera sahaja) 
Y0060
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
 1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred B+ dalam mata pelajaran berikut :
 • Biologi
 • Kimia
3. Gred B dalam mata pelajaran berikut :
 • Bahasa Inggeris
 • Fizik
 • Matematik
atau Matematik Tambahan

Terbuka kepada Bumiputera sahaja6ASASI PERGIGIAN (Bumiputera sahaja) 
Y0070
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred B+ dalam mata pelajaran berikut :
 • Biologi
 • Kimia
3. Gred B dalam mata pelajaran berikut :
 • Bahasa Inggeris
 • Fizik
 • Matematik
atau Matematik Tambahan

Terbuka kepada Bumiputera sahaja7ASASI PERUBATAN (Bumiputera sahaja) 
Y0080
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred B+ dalam mata pelajaran berikut :
 • Biologi
 • Kimia
3. Gred B dalam mata pelajaran berikut :
 • Bahasa Inggeris
 • Fizik
 • Matematik
atau Matematik Tambahan

Terbuka kepada Bumiputera sahaja

8ASASI BAHASA INGGERIS (Bumiputera sahaja) 
Y0150
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.
3. Gred C dalam mata pelajaran Matematik.
4. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:
 • Literature in English
 • Kesusasteraan Melayu
 • Sejarah
 • Sains
 • Geografi
 • Perdagangan
 • Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Ekonomi Rumah Tangga
 • Tasawwur Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syari'ah Islamiah
 • Sains Tambahan
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
 • Pengajian Keusahawanan
 • English for Science and Technology
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi

Terbuka kepada Bumiputera sahaja9ASASI BAHASA ARAB (Bumiputera sahaja) 
Y0151
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred A- dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi
3. Gred C dalam mata pelajaran Matematik
4. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syari'an Islamiah
 • Tasawwur Islam
 • Sejarah
 • Sains
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik Tambahan 
 • Kesusasteraan Melayu
 • Perdagangan
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Sains Pertanian
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
 • Pengajian Keusahawanan
 • English for Science and Technology
5. Gred D dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

Terbuka kepada Bumiputera sahaja

10ASASI EKONOMI & SAINS PENGURUSAN (Bumiputera sahaja) 
Y0200
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
 1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred A- dalam mata pelajaran Matematik 
3. Gred B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
4. TIGA (3) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :
 • Matematik Tambahan
 • Ekonomi Asas
 • Prinsip Perakaunan
 • Perdagangan
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 • Geografi
 • Ekonomi Rumah Tangga
 • Bahasa Arab Tinggi
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Sains
 • Sains Tambahan
 • Sejarah
 • Tasawwur Islam
 • Pengajian Keusahawanan
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syari'ah Islamiah
 • English for Science & Technology

Terbuka kepada Bumiputera sahaja11ASASI SENI BINA DAN REKA BENTUK ALAM SEKITAR (Bumiputera sahaja) 
Y0300
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred B dalam mata pelajaran Matematik
3. Gred C+ dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
4. TIGA (3) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Sains
 • Sains Tambahan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Ekonomi Asas
 • Matematik Tambahan
 • Sejarah
 • Geografi
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 • Prinsip Perakaunan
 • Perdagangan
 • Bahasa Arab Tinggi
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Reka Cipta
 • Senireka Tanda
 • Hortikultur Hiasan dan Landskap
 • Hiasan Dalaman Asas
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Binaan
 • Landskap dan Nurseri
 • Pengajian Keusahawanan
 • Pembinaan Domestik
 • Lukisan Kejuruteraan
 • English for Science & Technology
Salah satu daripada kepujian (Gred C) tersebut hendaklah daripada mata pelajaran Fizik/Kimia/Biologi/Sains/Sains Tambahan/Lukisan Kejuruteraan

Terbuka kepada Bumiputera sahaja12ASASI KEJURUTERAAN DAN SAINS KOMPUTER (Bumiputera sahaja) 
Y0400
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
 1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Gred B dalam mata pelajaran Matematik dan Fizik
3. Gred C+ dalam mata pelajaran berikut :
 • Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Bahasa Inggeris

Terbuka kepada Bumiputera sahaja

13ASASI UNDANG-UNDANG (Bumiputera sahaja) 
Y0600
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
 1. Kepujian (Gred C) dalam salah satu (1) mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Pendidikan Syari'ah Islamiah
2. Memperoleh sekurang-kurangnya Gred A- dalam mana-mana 4 mata pelajaran. 

3. Gred B+ dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
         atau

    Kombinasi Gred B+ dalam mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi atau Bahasa Arab Tinggi dan
   Gred B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
4. Gred B dalam mata pelajaran Sejarah
5. Gred C dalam mata pelajaran Matematik
6. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :
 • Sains
 • Literature in English
 • Kesusasteraan Melayu
 • Geografi
 • Matematik Tambahan
 • Sains Pertanian
 • Perdagangan
 • Ekonomi Asas
 • Prinsip Perakaunan
 • Tasawwur Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syari'ah Islamiah
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 • Pengajian Keusahawanan
 • English for Science & Technology


Terbuka kepada Bumiputera sahaja14ASASI ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU DAN WARISAN ISLAM (Bumiputera sahaja) 
Y0707
 

04 Semester
Tempoh pengajian antara 2 hingga 4 semester bergantung kepada pencapaian akademik.


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Gred B+ dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi atau Gred A- dalam Bahasa Arab Komunikasi
2. Gred B dalam mata pelajaran Pendidikan Islam atau Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah atauPendidikan Syari'ah Islamiah
3. Gred C dalam mata pelajaran Matematik
4. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :
 • Tasawwur Islam
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Pendidikan Syari'an Islamiah
 • Kesusasteraan Melayu
 • Sejarah
 • Geografi
 • Sains
 • Perdagangan
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
 • Pengajian Keusahawanan
 • English for Science and Technology
 • Ekonomi Rumah Tangga
 • Sains Pertanian
5. Gred D dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

Terbuka kepada Bumiputera sahaja


yup....jgn malas2 bace ni yerrr... pasni uitm plak..insyaallah...
jgn lupe berdoa n solat hajat selalu supaya dapt upu,jurusan,result yg baik... ingat... HE always be there~
insyaallah~

sharing is caring :)

51 comments:

Anonymous said...

sy akn ambik spm thn 2011..seawal2 tarikh permohonan bile ye selalunye?
takut terlambat pulak nnti

wardatussofia said...

sy tidak mngambil admth..n cenderung kpd bidang agama..apa saya sukar mendapat tempat di universiti?

kiwi_baek! said...

kepada yg bertanya iaitu anonymous : selalunya guru2 kaunseling akan maklumkan....rajin2 lah bertanya cikgu kaunseling or sentiasa layari laman web upu.mohe untuk apa2 announcement baru....

WARDATUSSOFIA : sukar or xdapat rezeki tu rezeki masing2 walaupon amik addmath or x...rasanya kalo nk go ahead untuk course agama xde masalah kalo xamik addmath pon....apa2 pon selalulah berdoa n solat hajat...coz rezeki tu bahagian masing2....ada yg 9 A pon xdapat masuk upu..maybe allah ada perancangan untuk nya...wallahualam

cinta Allah said...

assalamualaikum, nk tnye sikit. sy pljr mrsm, lps spm ni sy cenderung nk amek course agame tp tk amek ape2 subjek tmbhn sperti tasawwur, bhasa arab n etc. ada peluang ke pljr science stream mcm sy ni nk dpt u dlm ape2 course agame??

LemoN~* said...

kalau nak major bahagian agama, kat uia, agak sukar la kalau xde basic bahasa arab.setahu akak laa, sbb akak kat uia. tu requirement minimum, adik boleh lah confirmkan dgn org yg lebih mengetahui.
btw, uia ni, kalau major science pun ttp belajar agama, cume x sedalam pelajar yg major agama.
anyways, fikir masak2 lah ye (=

Anonymous said...

salam..nak tanye lepasan diploma boleh ke ambil asasi ni..?ke lepasan spm je boleh ambil..camne eh?

Basyar said...

assalamualaikum...
nak tanye ni..kos ict (bukan kjuruteraan) ada x?? sbb masa nk isi brg upu tu ada utk kos kjrtraan n sains komputer yg kod Y0400.. klau nk ambek Kulliyyah Teknologi Maklumat & Komunikasi bhg. Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) klik dkat kod tu jugak ke??

Basyar said...

assalamualaikum..
nak tanye ni... sy nak ambek kos ict, Kulliyyah Teknologi Maklumat & Komunikasi bhg. Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)..
masa nk isi upu tu, kalau sy nak ambek kos tu kena klik dkat kod Y0400- Asasi Kejuruteraan dan Sains Komputer tu ke??

LemoN~* said...

Anonymous, sy rase Asasi UIA x strict ttg age limit, tp kalau dah ada diploma mcm rugi pulak ambik asasi ni, sbb mmg learn th basic only, nothnig deep pun

basyar, kat uia ni, ada dua2 asasi kejuruteraan dan asasi ict, tp tu lah, sy pn baru prasan yg kod dia x diasingkan, tp sy rasa, selamat je kot kalau tekan kod tu, sebab once dah masuk uia, contohnye basyar termasuk engineering pulak, takde masalah, sbb first week tu boleh tuka course, but it depends on ur SPM results lah.hope this info helps (=

Sakty said...

Hai,saya nak tanya :) Saya bukan islam tapi kalau saya nak mohon,boleh ke? Sebab dia tulis bumiputra sahaja but Cikgu saya bekas graduasi UIA,and he's an indian :) Thanks :D

bANanA (",) said...

Sakty ; i am not sure lah..rse'y utk kemasukan asasi org islam shje kot..nnt i update

acha salleh said...

assalamualaikum. saya mohon utk UIA. semuamesti ada basic arab ke? sbb saya aliran sains(SBP)

acha salleh said...

assalamualaikum. saya mohon utk asasi pergigian uia. semua mesti ada basic arab ke? sbb saya alian sains (SBP). terima kasih

kiwi_baek! said...

acha : rasanaya uia xsemestinya kena ada basic arab tapi nanti wajib amik arab dekat sana nnt... sebab dulu kawan kiwi dari smk biasa saja and tak ada basic arab pon tapi masih lg dapat melanjutkan pelajaran di uia.. tapi sya xpasti pula untuk tahun2 yg terkini.. rasanya nnt moderator LEMON boleh tolong jelaskan dgn lebih lanjut lagi

Anonymous said...

salam..kalau kita contohnya dari diploma U lain mcm upm,uitm atau ukm boleh ke apply uia untuk degree? ada pluang ke untuk msuk uia?

*Arr said...

Salam. Alhamdulillah sy dapat asasi sc fizikal.

sebenarnya nak tukar huhu. tp sebelum tu boleh tak cerita sikit course ni cmna dan prospek kerjaya slps tamat degree.

mohon reply di sini oren_ryn@yahoo.com

terima kasih!

Nasuha Syukri =) said...

assalam..

sy dapat Tawaran UIAM utk course Allied Health Science..

agak sedih lah sbb sy berharap utk masuk Uia dgn course Dentistry

result saye pon okey ape..9a 2b
b fz & admath

sy tgh confius same ader nk gi UIa utk course tu ke x,

tp sy ni paling minat subjek bio..

tp sy masih ragu2 , las sye amik asasi Allied ni 6ti degree nk amik ape?

sy dimaklum kn Allied ni bnyk cabang,,cabang ape tu?

bANanA (",) said...

nasuha syukri : don't worry inshaallah bole tukar kos sbb slah sorg admin alhadi ;lemon dulu msuk dgn allied health pastu dpt tuka pharmacy .

yg banna tw lah allied health nnt smbung degree kos optometri (mata) , dietetik (lbeh kpd bio jugak rse'y) , radiografi dan audiologi . xsilap banna sume ni lebih menjurus kpd prospek kerjaya dlm hospital tp bukan doktor lah .

klu xdpt tukar dentistry , nasuha bole cuba ambil dietetik sbb ia lbeh kpd bio since u minat sgt kpd bio kan.
good luck oke :)

Anonymous said...

Assalamualaikum. saya kurang faham. di UIA ada Asasi Tesl? atau Asasi Bahasa Inggeris. Boleh tlg jelaskan kpd saya? terima kasih ya.

Anonymous said...

slm...sy dpt asasi bhs inggeris uiam..ape beza asasi tesl ngan asasi bhs inggeris ni?ape pluang kerjaya sy 6ti?sy sngt2 brmnat utk jd cg..boleh ke sy jd cg bg course ni?please tolong sy..sy pening dah ni...

Anonymous said...

slm...sy dpt asasi bhs inggeris uiam..ape beza asasi tesl ngan asasi bhs inggeris ni?ape pluang kerjaya sy 6ti?sy sngt2 brmnat utk jd cg..boleh ke sy jd cg bg course ni?please tolong sy..sy pening dah ni...

LemoN~* said...

wsslm anonymous, maaf lah ek, lemon xtau lah ape beza TESL dgn bahasa inggeris, tp lemon rasa boleh je nk mengajar dgn amek asasi ni, sbb kalau ikutkan, asasi bhse inggeris ni under pendidikan, cube lah usha link ni eh
http://eputra.com/program-asasi-uiam/
btw, boleh je telefon UIA utk lebih cnfm ok (=

Anonymous said...

as'salam.saya pelajar lepasan spm dan saya memang minat nak msuk UIA. tp sy hanya dr sekolah kebangsaan harian. tkde subjek ulum syariah dsb. boleh ka sy mauk UIA?

LemoN~* said...

oh jangan risau, UIA ni terbuka kat semua pelajar tak kira lah lpsn skolah agama atau x . so jgn2 takut2,boleh je masuk. specialnye UIA ni, dia akan pastikan pljr keluar dr asasi dgn sdikit ilmu arab n agama. so sgt2 best.

Mustaqim said...

Assalamualaikum.Nak tye sikit,kalau sy tak ambik bahasa arab tp bleh ke sy nak ambik kos ASASI KEJURUTERAAN DAN SAINS KOMPUTER dan kos ASASI ILMU PENGETAHUAN BERTERASKAN WAHYU DAN WARISAN ISLAM ?

LemoN~* said...

boleh saja, tp mksudnye nanti awak kena blajar arab start from level 1, which is the very basic. dua2 kos pun boleh amek walaupun x amek bhse arab. no worries. goodluck (:

ilham rashid said...

urm...sye nie lepasan spm dari skola menegah vosional.tapi sye blaja automotif...boleh x kalo sye nk msuk UIA pastu nk amek kos AED?

LemoN~* said...

mintak maaf sangat, tp sy x pasti lah, skolah vokasional belajar ape je eh ? memenuhi x requirement AED yg dnyatakan ? kalau memenuhi, sure xde mslh, tp klau cm lain sgt tu, boleh lah call admin asasi UIA utk bertanya`

Najwa Azman said...

assalamualaikum . nak tanya la . apa beza antara asasi sains fizikal dengan asasi kejuruteraan dan sains komputer ?

Nana said...

salam.. sy nk tnye.. kalau dpt 3a je and addmath D ade pluang x nk ms0k uia??

Anonymous said...

Salam.. tumpang tnye.. sye brminat nk mengambil asasi tesl di uia. Rsult sye cuma 4a shje dn A dlm b.inggeris. apakah peluang sye cerah utk smbg blja di uia?

LemoN~* said...

Najwa Azman: sains fizikal menjurus kepada matematik. kat UIA ni beza sains fizikal mcm tu lah. yng kejuruteraan tu, kos2 engineering atau pun ICT. May this help (:

Nana : Nana boleh cuba apply, tapi, lemon x berani jamin apa2, sebab competition utk masuk UIA ni sgt sengit. All the best nana (:

Anony : Asasi TESL, anda layak untuk that course, tp the problem is competition,ramai yg berminat nak masuk UIA. Banyak2 lah berdoa agar ditetapkan mendapat tempat (:

noorsuhada sulaiman said...

salam..nk tanya..kalo amek kos seni bina dan reka bentuk bole kerja pe ye?? n senang tak dpt pekerjaan?? ada tak sesiapa yg amek ko seni dia da berjaya?

LemoN~* said...

boleh kerja jadi arkitek, lain2, lemon x pasti, sorry. psl pekerjaan tu depends lah kot, rezeki tu Allah yg tentukan (: Maaf lah x dpt bantu sgt, x pasti sgt psl kos ni. Anyways goodluck.

Anonymous said...


salam kak.saya dapat asasi uia kos ni..soalan saya ialah:
1) saya skg berada di ting6 sistem modular yakni ikut sem mcm style u n dpt tawaran asasi kos ini
2) kawan saya yg dpt kos ni keluar dr uia xsmpai dua bln tinggal di uia n dia nasihat saya baik teruskan f6 n pilih u yg saya suka nti
3) saya xsure adakah saya mampu dpt pointer tggi stpm dan dpt masuk ke u idaman saya spt uia,ukm,usim dan usm.Walaupun saya suka u tu saya akan tgk kos dulu
4) saya memerlukan jawapan segera dr akak adakah susah belajar subjek2 agama in Arabic? saya punya stpm syariah usul suma in bm..
5)boleh x nak tukar kos sbb saya masuk 3rd intake hujung bln ni..saya nak tukar amik english
6) lpas asasi boleh minta u lain kan?
last Question :
saya patut di Form6 atau asasi uia?
*saya anak sulung n rasa sikit pressure
my parents xmemaksa..saya xminat nk jd cikgu dan ustazah,kalau nk pegi bidang pentadbiran boleh x?

LemoN~* said...

first skali yg lemon boleh nasihat ialah call UIA dulu, tanya, boleh x tukar kos bila dah masuk. sbb tuka kos ni bukan sumthing yg fix, ada time bolehh, ada time x. jadi ni benda pertama adik kena confirmkan. next kalau dah massuk asasi UIA, mmg peluang belajar kat UIA je. uia punya system ekslusif x spt u lain. pastu sbjek agama kat sini, blaja in english unless dpt kos mcm law, revealed knowledge and arab lahh.
akk xboleh nk tlg adik buat kputusan tp teruskan cari malkumat dan pstikan kputusan adik tu dah difikirkan dlm2. rezeki mcam mana lps f6 ke UIA ke semua tu Allah yg susun, jadi rezeki blaja xkira lah masuk mana pun. banyak2 lah berdoa, dan solat istikharah, inshaAllah dpt ptunjuk. harap2 jwpn ni membantu. kalau ada further question ni no lemon blogger 0136364319

Anonymous said...

Salam.. Saya nk tanye antara lepasn diploma di uia n lepasn matriks mane senang utk smbung ijazah di uia?

Nurul said...

Assalamualaikum. Saya pelajar lepasan SPM 2013. Saya nak sangat masuk UIA. Ada ke diploma untuk jurusan psikologi?

Nurul said...

Assalamualaikum. Saya pelajar lepasan SPM 2013. Saya nak sangat masuk UIA. Ada ke diploma untuk jurusan psikologi?

Anonymous said...

Assalam. saya berminat nk ambil asasi sains kesihatan bersekutu, tapi kimia saya C. ada peluang x untk saya diterima?

Marissa Zuhanis said...
This comment has been removed by the author.
Marissa Zuhanis said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Asasi ada, diploma tak ada di uia ;)

sArAh said...

assalamualaikum boleh ke lepasan matrik nak apply degree di uia ?

sArAh said...

assalamualaikum saya lepasan matrik boleh ke apply degree di uia ?

nur ili nazihah said...

assalamualaikum.. sye nk tnye kat uia nie ade ta kos pngurusan dn tknologi pjabat? erm..atau pngurusan mklumat? sy minat dlm kos mcm tu.. tpi masih bingung lg.. spm 2014 , ta lama lg.sy aliran sains agama. better ambil kos ap? sbb sy masih keliru.. klu tade kos mcm tu kat uia, tape. bole tak trgkn mcm mne ea kos yg psl quran sunnah tu? sy mnat jgk. :)

Aida Shuha said...

Salam..nak tanya, kalau lepasan SPM yang dah beberapa tahun lepas boleh x apply asasi uia nie?

Aida Shuha said...

Salam..nak tanya, kalau lepasan SPM yang dah beberapa tahun lepas boleh x apply asasi uia nie?

stylomylo said...

Nk tnya sekrng univ ada gna systm meritokrasi atau merit untk kmskkn pljar.Jadi,boleh x beritahu saya merit yg dperlukn untk ke asasi ekonomi n mngmnt scie......tq

Anonymous said...

Salam , sy brminat untk ambik asasi senibina kt uia , sy tgk pda syarat yg dkena kn . Sy lepas dgn syarat tu , tp result sy adlah tidak sberapa tnggi . Tp sy cuba mohon asasi senibina ,mane tahu ada rezeki . Tp sy nk tnya . . Ad ke yg result 6a below pun dpt asasi seni bina ni ?? Mohon penjelasan . .

Anonymous said...

Salam , sy junior spm 2014 . . Nk tnye , awk dpt tak kt uia ?

~free application..menarikkan?..free application~