Saturday, March 5, 2011

syarat khas kemasukan ke UITM~

Bil
(i)
Program Pengajian
(ii)
Kod
(iii)
Tempoh Pengajian
Kelayakan MinimumSYARAT AM UNIVERSITI
1.     Warganegara Malaysia ; dan
2.     Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnyaLIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.
1ASASI SAINS 
E0001
 

02 Semester
Terbuka kepada Bumiputera Sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima gred A- dalam DUA (2) mata pelajaran dan gred B dalam DUA (2) mata pelajaran  berikut :
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Biologi
 • Kimia
 DAN
 • Bahasa Inggeris minima gred B
(Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang)
Nota:
1. Calon yang tamat program Asasi Sains dengan cemerlang berpeluang ke program Ijazah Sarjana Muda di UiTM atau IPTA lain dalam bidang:
 • Perubatan 
 • Pergigian 
 • Farmasi

  2. Calon juga boleh memilih untuk mengikuti program Pengajian Sains dan Teknologi yang ditawarkan di UiTM atau IPTA lain dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti berkenaan.

  3. Calon yang tamat program Asasi Sains di UiTM perlu memohon ke program Ijazah Sarjana Muda melalui BPKP (Jabatan Pengajian Tinggi) seperti yang diiklankan di akhbar-akhbar utama pada minggu pertama bulan Februari.
   
*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA


2ASASI TESL# 
E0150
 

02 Semester
Terbuka kepada Bumiputera Sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI  dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik/Matematik Tambahan
DAN
 • Bahasa Inggeris minima gred A-
Nota: Lulus temuduga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota :
Bagi calon yang tamat program Asasi TESL ini perlu memohon ke program Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa kedua ) (TESL) di Fakulti Pendidikan dengan memenuhi syarat Guru Standard Malaysia iaitu lulus Ujian Malaysia Education Selection Inventory (MEdSI) dan temuduga, MUET band 4 melalui BPKP (Jabatan Pengajian Tinggi)
*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA

3ASASI KEJURUTERAAN 
E0400
 

02 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima Gred A- dalam  DUA  (2)   mata  pelajaran dan Gred B dalam DUA (2) mata pelajaran  berikut :
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Matematik
 • Kimia
     DAN
 • Bahasa Inggeris minima Gred B

(Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang)

Nota:
1. Calon yang tamat program Asasi Kejuruteraan boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di UiTM atau IPTA lain dalam bidang:
 • Kejuruteraan
 • Pengajian Sains Dan Teknologi
2. Calon juga boleh memilih untuk mengikuti program Pengajian Sains dan Teknologi yang ditawarkan di UiTM atau IPTA lain dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh universiti berkenaan
 3. Calon yang tamat program Asasi Kejuruteraan di UiTM perlu memohon ke program Ijazah Sarjana Muda melalui BPKP (Jabatan Pengajian Tinggi) seperti yang diiklankan di akhbar-akhbar utama pada minggu pertama bulan Februari.
*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA

4ASASI UNDANG-UNDANG 
E0600
 

02 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima
 • Gred A- dalam Bahasa Inggeris
 • Gred A- dalam TIGA (3) matapelajaran lain (tidak termasuk Matematik,Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
 • Kepujian (Gred C ) dalam Matematik/Matematik Tambahan
(Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang)
Nota:
1. Calon yang tamat program Asasi Undang-Undang Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) dengan cemerlang berpeluang ke Program Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) di UM, UKM dan UUM dan program Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) di UiTM. Calon perlu mendapat MUET Band 4 sebagai syarat kelayakan tambahan
2. Calon juga boleh memohon untuk mengikuti program pengajian sastera ikhtisas dan sains sosial yang ditawarkan di IPTA dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA5ASASI UNDANG-UNDANG 
E0601
 

02 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima
 • Gred A- dalam Bahasa Inggeris
 • Gred A- dalam TIGA (3) matapelajaran lain (tidak termasuk Matematik,Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
 • Kepujian (Gred C ) dalam Matematik/Matematik Tambahan
(Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mendapat keputusan cemerlang )
Nota:
1. Calon lulusan Asasi Undang-Undang ini cuma boleh melanjutkan pelajaran di UiTM sahaja
2. Calon yang mendapat keputusan cemerlang berdasarkan merit akan ditempatkan khas di Kampus Shah Alam. Tertakluk kepada bilangan tempat yang disediakan.
3. Calon yang lulus dan tamat dalam program Asasi Undang-Undang dengan mendapat HPNG 3.00ke atas layak mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) di Fakulti Undang-Undang UiTM. Calon perlu mendapat MUET Band 4 sebagai syarat tambahan 
4. Calon juga boleh memohon kepada Dekan Fakulti Undang-Undang untuk diserapkan ke program Ijazah yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti/pusat akademik berikut dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Fakulti:
 • Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka ( melalui proses temu duga)
 • Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media (melalui proses temu duga)
 • Akademi Pengajian Bahasa (melalui proses temu duga)
 • Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan
 • Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 • Fakulti Pengurusan Perniagaan
 • Fakulti Teknologi dan Artistik
 • Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
5. Calon-calon yang lulus dan tamat dengan HPNG 2.00 hingga 2.99 dan tidak berjaya ditawar tempat ke program ijazah akan diserapkan ke program diploma yang bersesuaian.
Perhatian:
Pelajar yang HPNG di bawah 3.00 tidak ditawar secara automatik bagi program di atas.  Pemilihan dibuat secara Meritrokasi, pencapaian akademik yang cemerlang, bilangan tempat yang disediakan dan persaingan dari lulusan STPM / Matrikulasi /Setaraf.
Catatan:
Permohonan penerapan ke semua program Ijazah hendaklah dibuat melalui sistem online yang disediakan oleh Bahagian Pengambilan Pelajar dalam tempoh yang ditetapkan.

*AMBILAN UNTUK LULUSAN SPM TAHUN SEMASA SAHAJA


6DIPLOMA SAINS 
E2000
 

06 Semester


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam matapelajaran :
 • Matematik/Matematik Tambahan
DAN
Dua (2) kepujian (Gred C) dan satu (1) lulus (Gred E) dalam matapelajaran berikut :
 • Biologi
 • Fizik
 • Kimia
SERTA
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

7DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
E2001
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam matapelajaran :
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Biologi/Fizik/Pemprosesan Makanan
 • Kimia
DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

8DIPLOMA KEJURURAWATAN 
E2031
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Biologi/Sains
             DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 • Calon-calon lelaki sangat di galakkan memohon

9DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN 
E2033
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Biologi/Fizik
 • Kimia
 • Matematik/Matematik Tambahan
             DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

10DIPLOMA PEMULIHAN CARAKERJA 
E2034
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Biologi/Fizik
 • Matematik/Matematik Tambahan
             DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

11DIPLOMA FISIOTERAPI 
E2035
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Biologi
 • Fizik
 • Matematik/Matematik Tambahan
             DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 

12DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 
E2036
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Biologi/Fizik
 • Kimia
 • Matematik/Matematik Tambahan
             DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti 

13DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
E2037
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
 Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Biologi/Kimia
 • Fizik
 • Matematik/Matematik Tambahan
             DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 

14DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
E2041
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Fizik/Kimia
DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

15DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 
E2042
 

06 Semester


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat  kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik/Matematik Tambahan
DAN Lulus (Gred E)
 • Bahasa Inggeris
 • Fizik/Biologi
 • Kimia
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

16DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 
E2043
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam matapelajaran :
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Fizik
Dan
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

17DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
E2044
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam matapelajaran :
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Biologi/Sains/Sains Pertanian/Pengajian Agroteknologi/Sains Tambahan
Dan
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

18DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 
E2045
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia
 DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

19DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
E2054
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Pertanian / Pengajian Agroteknologi / Tanaman Makanan / Akuakultur dan Haiwan Rekreasi / Lanskap dan Nurseri / Pengeluaran Tanaman / Hortikultur Hiasan dan Lanskap / Kejenteraan Ladang / Pengurusan Ladang
DAN
 • Lulus ( Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 

20DIPLOMA FARMASI 
E2060
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima Gred B dalam mata pelajaran:
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Kimia
 • Biologi
 DAN
 • Kepujian (Gred C)  Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

21DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA# 
E2111
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Seni Reka Tanda / Fizik / Kimia /  Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pola Pakaian / Pengajian Pakaian / Rekaan dan Jahitan Pakaian / Membuat Pakaian / Sejarah / Pendidikan Islam / Kesusasteraan Melayu / Geografi / Tasawwur Islam / Grafik Berkomputer / Produksi Multimedia
DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
 • Lulus (Gred E) Matematik/Matematik Tambahan
SERTA
Lulus ujian / temuduga yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka :
·         Ujian Melukis
·         Ujian Buta Warna
·         Temuduga
Nota :
Calon adalah digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
Pelajar-pelajar akan ditempatkan di salah satu Bidang Pengkhususan berikut semasa berada di semester DUA (2)
 • Seni Reka Grafik dan Media Digital
 • Seni Reka Tekstil
 • Seni Reka Logam Halus
 • Seni Reka Perindustrian
 • Seramik
 • Seni Reka Fesyen
 • Seni Halus
 • Fotografi dan Pengimejan Kreatif
 • Teknologi Percetakan

22DIPLOMA SENI MUZIK# 
E2112
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan lulus (Gred E) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik/Matematik Tambahan
SERTA
 • Lulus temu duga, ujibakat (permainan alat muzik ATAU nyanyian) dan ujian pendengaran yang dikendalikan oleh fakulti)
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 

23DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) 
E2121
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dan lulus (Gred E) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik/Matematik Tambahan
DAN
 • Tidak Buta/Buta Warna
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Universiti

24DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
E2122
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dan lulus (Gred E) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik/Matematik Tambahan
DAN
 • Tidak Buta/Buta Warna
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

25DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) 
E2123
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dan lulus (Gred E) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik/Matematik Tambahan
DAN
 • Tidak Buta/Buta Warna
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

26DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) 
E2124
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dan lulus (Gred E) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik/Matematik Tambahan
DAN
 • Tidak Buta/Buta Warna
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

27DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA# 
E2130
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat minima Gred C+ dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Melayu
DAN
 • Kepujian (Gred C) dalam Matematik/Matematik Tambahan
Nota :
Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh fakulti
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

28DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
E2201
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran :
 • Bahasa Inggeris
DAN
 • Lulus (Gred E) dalam Matematik/Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

29DIPLOMA PERAKAUNAN 
E2210
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan minima Gred  C+
Nota :
Calon yang mendapat
 LIMA (5) Gred A+/A/A- dalam mata pelajaran berkaitan termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan akan ditempatkan khas di kampus Shah Alam. Tertakluk kepada pencapaian akademik yang cemerlang dan bilangan tempat yang disediakan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti 

30DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 
E2211
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
DAN
 • Lulus (Gred E) Matematik Tambahan
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

31DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
E2220
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti


32DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
E2221
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik/Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti


33DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURAN) 
E2222
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik/Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

34DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
E2226
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

35DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
E2227
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

36DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
E2230
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

37DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 
E2240
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

38DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
E2241
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

39DIPLOMA SENI KULINARI 
E2242
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti


40DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
E2243
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran :
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan
DAN
 • Kepujian (Gred C) Sains Tambahan / Sains ATAU Lulus (Gred E) Kimia / Fizik / Biologi 
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 

41DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI PEJABAT 
E2250
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Bahasa Inggeris.
  DAN
 • Lulus (Gred E) dalam Matematik / Matematik Tambahan
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti 

42DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN# 
E2260
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 •  Matematik / Matematik Tambahan
 •  Bahasa Inggeris
  DAN
 • Lulus (Gred E) Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains  / Sains Gunaan / Pengetahuan Sains Sukan
Nota: Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

43SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA)# 
E2300
 

08 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI  dengan mendapat gred B dalam TIGA (3) mata pelajaran:
 • Fizik/Kimia/Sains Tambahan/Sains
 • Matematik/Matematik Tambahan 
 • Geografi/Sejarah/Pendidikan Seni Visual/Lukisan Kejuruteraan/Reka Cipta/Perdagangan/Ekonomi Asas
  DAN
 •  Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

 
 SERTA
 •  Tidak buta / buta warna 
Nota : Calon tidak cacat anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali
Nota:  Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

44DIPLOMA SENI BINA LANSKAP# 
E2302
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 •  Matematik / Matematik Tambahan
  DAN
 •  Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota:  Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

45DIPLOMA UKUR BANGUNAN# 
E2303
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains
          DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
             
          SERTA
 • Tidak buta / buta warna
Nota:  Lulus ujian melukis dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

46DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN# 
E2304
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan
  DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota:  Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

47DIPLOMA BANGUNAN 
E2310
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan / Teknologi Kejuruteraan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan
  DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

48DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 
E2320
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 •  Matematik/Matematik Tambahan
 •  Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
  DAN
 •  Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

49DIPLOMA UKUR BAHAN 
E2330
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
  DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

50DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH# 
E2340
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI  dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 •  Matematik/Matematik Tambahan 
 •  Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
          DAN
 •  Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
          SERTA
 •  Tidak buta / buta warna
Nota:  Lulus ujian melukis dan ujian buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

51DIPLOMA SAINS GEOMATIK 
E2350
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 •  Matematik
 •  Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan /Sains
  DAN
 •  Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
 •  Lulus (Gred E) Matematik Tambahan
  SERTA
 • Tidak buta / buta warna
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

52DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) 
E2351
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains
  DAN
 •  Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
 •  Lulus (Gred E) Matematik Tambahan
  SERTA
 • Tidak buta / buta warna
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

53DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) 
E2352
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains
  DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
 • Lulus (Gred E) Matematik Tambahan 
  SERTA
 • Tidak buta / buta warna

Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

54DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
E2410
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Pengajian Kejuruteraan Awam / Teknologi  Kejuruteraan / Lukisan Kejuruteraan / Information and Communication Technology / Reka Cipta / Bahan Binaan / Teknologi Binaan
DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

55DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KHIDMAT BANGUNAN & PENYELENGGARAAN) 
E2412
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Pengajian Kejuruteraan Awam / Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan / Information and Communication Technology / Reka Cipta / Bahan Binaan / Teknologi Binaan
          DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

56DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
E2413
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia / Biologi/ Sains Tambahan/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan / Information and Communication Technology / Reka Cipta / Bahan Binaan / Teknologi Binaan
          DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti

57DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 
E2421
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
   DAN
Salah satu matapelajaran berikut :
·         Kimia
·         Biologi
·         Sains Tambahan
·         Sains
·         Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
·         Pengajian Kejuruteraan Awam
·         Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
·         Teknologi Kejuruteraan
·         Lukisan Kejuruteraan
·         Reka Cipta
·         Prinsip Elektrik & Elektronik
·         Aplikasi Elektrik & Elektronik
·         Information & Communication Technology
            DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris.
           SERTA
 • Tidak buta/buta warna
Nota :  Lulus ujian buta warna semasa membuat pemeriksaan kesihatan.
Nota :  Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti


58DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERALATAN) 
E2424
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
DAN
      Salah satu matapelajaran berikut :
·         Kimia
·         Biologi
·         Sains Tambahan
·         Sains
·         Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
·         Pengajian Kejuruteraan Awam
·         Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
·         Teknologi Kejuruteraan
·         Lukisan Kejuruteraan
·         Reka Cipta
·         Prinsip Elektrik & Elektronik
·         Aplikasi Elektrik & Elektronik
·         Information & Communication Technology
            DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris.
           SERTA
 • Tidak buta/buta warna
Nota :  Lulus ujian buta warna semasa membuat pemeriksaan kesihatan.
Nota :  Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti


59DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 
E2425
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
DAN
         Salah satu matapelajaran berikut :
·         Kimia
·         Biologi
·         Sains Tambahan
·         Sains
·         Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
·         Pengajian Kejuruteraan Awam
·         Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
·         Teknologi Kejuruteraan
·         Lukisan Kejuruteraan
·         Reka Cipta
·         Prinsip Elektrik & Elektronik
·         Aplikasi Elektrik & Elektronik
·         Information & Communication Technology
            DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris.
           SERTA
 • Tidak buta/buta warna
Nota :  Lulus ujian buta warna semasa membuat pemeriksaan kesihatan.
Nota :  Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali
Nota : 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti


60DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
E2430
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
           DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
 • Lulus (Gred E) Kimia
Nota : Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan oleh Universiti.
         

61DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 
E2440
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia / Biologi / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Teknologi Kejuruteraan / Lukisan Kejuruteraan /Information and Communication Technology / Reka Cipta
            DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota : Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 

62DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
E2810
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan / Fundamentals Of Programming / Programming & Development Tools
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains
DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) Gred A+/A/A- dalam mata pelajaran berkaitan termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Fundamentals Of Programming/ Programming & Development Tools dan Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains/ akan ditempatkan Khas di kampus Shah Alam. Tertakluk kepada pencapaian akademik yang cemerlang dan bilangan tempat yang disediakan.
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti 

63DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 
E2820
 

06 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains
DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

64DIPLOMA SAINS AKTUARI 
E2821
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Perdagangan / Prinsip Akaun / Ekonomi Asas
DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti

65DIPLOMA STATISTIK 
E2822
 

05 Semester
Terbuka kepada Bumiputera sahaja


MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains
DAN
 • Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris
Nota :
Calon yang tamat program ini boleh memohon ke program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Universiti


yupp...hari ni uitm plak...n sape kate uitm x bagos.... best tw...banyak kelebihan lagi2 kepada bumitera...
jom jumpe oren kat uitm ~
dicopy dgn baik dkat laman moe,gov...
make a better choice with al-hadi~
haha...da macam iklan... pasni x tw nak letak upu ap lg.. kalo sape2 nk suggest sila lah komen kat oren..hehe..
have a nice day~

sharing is caring :)

38 comments:

muhammad mustafa said...

subjek matematik ni lah yang susah aku nak masuk uitm nie...haiya..

Anonymous said...

Klo x de subjek kimia/or bio leyh ark amik kejuruteraan awam

kiwi_baek! said...

muhammad mustafa : lah....subjek matematik senang saja dik... buat je past year tu samapai koyak.... akk buat tu je dulu..die ulang mende sama je...~ insyaallah biiznillah....~

kiwi_baek! said...

untuk kejuruteraan awam...fizik rasanya yg paling penting,,.kimia pon penting,..tp bio xsgt kot.... cube lawat upu.edu and tgok subjek ape yg perlu lulus untuk course yg adik minat....~~~

Anonymous said...

asasi sains..ada banyak pilihan kan?cth..asasi sains hayat,asasi sains fizikal dll..betul?

saya mahu try masuk asasi sains..tapi bio penting kah?saya xambil bio..mcm mn tu?

LemoN~* said...

x pasti jgk,,cube lah kaji dgn lebih mndlm eh,

kiwi_baek! said...

yup...mmg asasi sains ade byk cabang..tpi... yg pasal bio tu mmg akk x pasti...cube tgok kelayakan matapelajaran untuk stiap course or tanye je cikgu kaunseling~ tp..kalo mohon asasi sains...mohon lah jagak diploma sains..uitm sgt2 membantu budak2 diploma sains...~ walaupon result biasa2.. ( sy skarang budak uitm~ )

Anonymous said...

i really need ur help to give me some information about sarjana muda sains(seni bina).. cn u please contct me?? my email--->ugikigu.mabello@gmail.com
tq =)

kiwi_baek! said...

anonymous : maklumat2 ni kitorg dptkan dari laman web kerajaan pelajaran jugak... xsilap saya kursus ni ade temuduga khas.. kalau anda btul2 minat... kaji lah dengan lebih mendalam dekat you tube ke... google ke...
link ni mungkin membantu~

http://www.hbp.usm.my/HBP/Hbpkurs-d/BSCPBP.HTM

semoga berjaya~

Anonymous said...

kejuruteraan awam kne ad bio ke?

bANanA (",) said...

anonymous; mengikut dlm syarat kelayakan ni klu xde bio takpe.tp kne ad kimia or sains or lain2..salah satu la..xsemestinya kne ad bio..

Anonymous said...

emm ,, DIPLOMA PENGURUSAN LADANG
tuhh kan kalau dah memenuhi syart am universiti , dpt kepujian dlm math , tapi syart len mcm fizik , kimia , tk lulus mcm mana ?? sape2 tlong jwb ,,

kiwi_baek! said...

Btw macam mana boleh tw xlulus? Haha.. dia salah satu shja daripada bio/kimiasains dan lain2 mesti dpt sekurg2nye gred c.. Kalau btullah xlulus boleh mohon untuk pra dip (mdab)..kalau mdab ni da lulusakan diserap masuk ke uitm untk course yg awak minat.. *pelajar uitm*

wasi d said...

saya nk tnye kalau diploma pengurusan perkhidmatan makanan tu untuk aliran sains je ke leh amik...aliran sastera x leh amik eh??syarat2 nye fizik kimia and bio kena lulus...sy amik aliran sastera...maknanya saya x leh amik ke pengurusan perkhidmatan makannan 2...tolong bgthu sy..sy confuse lh...

bANanA (",) said...

wasi d ; boleh je. aliran sastera kan amek subjek sains jugak , dy nak lulus subjek sains ATAU bio,fiz,kimia. so, bole je aliran sastera mohon kos ni. takde masalah :) okeyy gudluck ea, buat pilihan yg terbaik :)

kiwi_baek! said...

saya setuju dgn banana~ pilih sebaiknya ye~ sebaiknya mohon course yg strong dgn pelajaran yg anda amik. :) sebab ada kawan sy diploma teknologi makanan , xde amik kimia tp amik bio sahaja. still dpt course tu, dia salah satu shja daripda requirement tersebut

Anonymous said...

Blh tumpg tny?? Syarat2 ni masih sma ka? Sy btul2 nak masuk dip sains/ pengurusn ldg/ mikrobiologi..sebab sy xda bio, fiz or kim..hnya sc..n sy tgk kat lmn web yg lain hnya bgi tunjuk bio/fiz/kim klu nak ambik course ni..i need help you

Anonymous said...

Assalamualaikum.. erm, actually sya nk Diploma Pengurusan Hotel, but, sya punya Bi Gred D.. math pulak Gred E... agak 2x layak tak?

kiwi_baek! said...

to both of u anonymous ,

wallaualam syarat2 ni masih sama ke tak , boleh check dkt uitm punya portal. ada dia bg syarat2 kemasukan :)

and bg diploma pengurusan hotel , sy rasa dia x pentingkan math , sy pun xpasti sgt tentang yg ni. kalau berminat nk masuk uitm jugak, untuk gred macam ni boleh mohon under MDAB ( destinasi anak bangsa punya program ) , setahun sahaja and nnt dia akan serap terus ke uitm. boleh layari laman web uitm for detail

tqvm

kiwi_baek! said...

and disebabkan admin2 alhadi semua masing2 sibuk dgn kerjaya masing2 dan kadangkala xsempat nk check inbox , maaf atas kelewatan kami dlm mereply comment anda.

and kebanyakan admin yg reply comment anda adalah dari dr universiti tersebut samada masih ataupun telah tamat belajar

and kalau ada soalan related to UITM boleh pm admin kiwi_baek di 0133013593 *tiru admin lemon :)*

milo said...

Salam kak, kalau lepasan matrik kena dapat cgpa brap agak2 kalau nk dpt kos mechanical kat uitm?

milo said...

Salam kak, kalau lepasan matrik kena dapat cgpa brap agak2 kalau nk dpt kos mechanical kat uitm?

kiwi_baek! said...

Milo : yang tu x pasti sbb saya masuk uitm berdasarkan result SPM , tapi mostly untuk course yang strong macam ni semuanya sekurang2nya 3 pointer ke atas. Untuk futher info. boleh masuk dalam laman web uitm under syarat kemasukan

Anonymous said...

salam, tumpang tanye fisioterapi tu klau tak ade biologi & kimia boleh tak sbb saya amik sains dngan sains sukan dulu...

Anonymous said...

salam kalau lepasan spm dia kne temuduga ke???

Anonymous said...

Assalamualaikum. Saya nak tanya, Diploma Pengajian Perniagaan tu ade -Matematik/matematik Tambahan. Dia nak dedua ke salah satu je ye?

Cik Suha said...

Assalamualaikum...klu tak belajar bio,fizik,kimia,add math
boleh ambil program pengajian yg ada apa2 subjek yang saya nyatakan ?

Anonymous said...

Salam.. smua mklumat ni btul la kan?? Klo nk mohon kne g kat website uitm ni ea??

rehan samsudin said...

sis nak tanya pin uitm ni sama ke dgn pin upu , boleh whatsaap sy nak tahu maklumat macam mana nak apply uitm sahaja 0173909827

Anonymous said...

Bahasa Ingeris susah laaa Hmm

Anonymous said...

salam . saya berminat pada kos kejuruteraan awam , ukur bahan , ukur banggunan , tapi result saya bi dapat d , bio dpt c fizik c kimia d admat e. lepas tak nak masuk n diterima??

Anonymous said...

Tumpang tanya , yg ada "/" tu maksudnya salah satu ke?

Anonymous said...

assalamualikum...nak tnya....
kalau masuk diploma farmasi kena ambil ptptn ek..tak ada elaun?

Rohanizam Kamaruddin said...

Assalamualaikum,kalau ambik Asasi Tesl di Uitm untk sambung ijazah nnt kena masuk ke ipt lain atau terus diserap ke uitm

Rohanizam Kamaruddin said...

Assalamualaikum,kalau saya ambik Asasi Tesl di Uitm adakah terus diserap untk ijazah di Uitm tersebut

Anonymous said...

Salam nak tanya kalau math G boleh ke ambik kos perhotelan?

Anonymous said...

ya

Anonymous said...

Saya bdk lepasan asasi sains uitm. Bio slh satu sub penting dlm asasi. Kalau xde basic bio time spm, susah nk dpt asasi even result gempak.

~free application..menarikkan?..free application~